SáchSách Kiến Thức Tổng HợpSách Giáo DụcSách Giáo Dục Nhiều Tác Giả › Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 ở Việt Nam
Cập nhật lúc: 19:36:00 23/04/2019

So Sánh Giá Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 tháng 6/2019

Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19
Giá Rẻ Nhất: 86.110 đ
87.000
87.200

Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 tại Việt Nam

Giá Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 tốt nhất 86.110đ. Nơi bán Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 giá rẻ nhất là fahasa.com.

Giới thiệu Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19

Thời trước, người Việt dùng chữ Nho cho ngôn ngữ văn chương, học thuật và chữ Nôm để ghi chép tiếng nói thông tục, hàng ngày. Từ khi người Pháp vào, họ muốn loại bỏ chữ Nho, thay bằng tiếng Pháp.
Loại bỏ chữ Nho không khó, nhưng làm sao dạy tiếng Pháp cho hàng trí thức và đặc biệt là giới bình dân bản xứ đang chiếm tuyệt đại đa số, tiêm vào đầu óc họ lối suy nghĩ phương Tây lại là một câu hỏi lớn đối với giới cầm quyền lúc bấy giờ?
Đề nghị đầu tiên được đưa ra là chữ quốc ngữ, dễ học, lại dùng chữ cái La-tinh. Sau khi thông thạo chữ quốc ngữ, có thể chuyển sang học tiếng Pháp nhờ quen mặt chữ cái La-tinh. Nhưng giải pháp này gặp sự chống đối của một số người vì vấn đề không phải chỉ là kỹ thuật, ngôn ngữ mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố chính trị lâu dài.
Đại diện nhóm chống đối phổ biến chữ quốc ngữ này là Etienne François Aymonier, Giám đốc trường Thuộc địa (Ecole coloniale) ở Paris, trước đây từng là công sứ Pháp tại Nam Kỳ, tham gia đàn áp phong trào Cần Vương tại Bình Thuận, biết tiếng Chăm, Khmer và Việt. Đối kháng lại, ủng hộ chữ quốc ngữ, là Emile Roucoules, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Chasseloup-Laubat ở Sài Gòn.
Trong sách này, chúng tôi xin giới thiệu hai tập tài liệu của người Pháp, chia làm hai phần, phản ánh cuộc tranh luận, cùng những bước đầu của việc phát triển chữ quốc ngữ tại xứ ta.
Phần I: “Quốc ngữ” hay “Pháp - Á”?
Phần này gồm một tập tài liệu do Etienne François Aymonier kết tập “Tiếng Pháp và nền học chính tại Đông Dương” (La langue française et l’enseignement en Indo-chine) ghi lại những thông tri đọc trong hai Hội nghị Thuộc địa tổ chức tại Paris vào năm 1889 với những đề nghị nhằm biến người Việt thành người “Pháp-Á-Đông”. Một bài của Emile Roucoules phản bác lập luận trên: “Tiếng Pháp, quốc ngữ và nền học chính tại Đông Dương, trả lời Ông Aymonier” (Le français, le quốc-ngữ et l’Enseignement public en Indo-chine - Réponse à M. Aymonier). Phần II: Nam Kỳ, 30 năm giáo dục và đào tạo thời chiến tranh chinh phục
Phần này giới thiệu bài viết của Emile Roucoules: “Khảo luận về nền học chính tại Nam Kỳ” (Etude sur l’instruction publique en Cochinchine) ghi lại chính sách giáo dục và thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt chân lên đất Nam Kỳ cho đến năm 1889.
     2. Sau những bài tranh luận hăng say, phản ánh những tư tưởng đối kháng trong giới người Pháp thuộc địa, tưởng cũng nên có những số liệu, những bản thống kê, khô khan nhưng chính xác của chính quyền Nam Kỳ, cho thấy rõ hơn bối cảnh học chính thời bấy giờ.

Thông số Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19

Thông Tin Chung
Công ty phát hànhPHANBOOK
Kích thước12x20.3 cm
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Thể Giới
Loại bìaBìa mềm
Số trang256

Web So Sánh Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 tháng 06/2019 tại Việt Nam

Nơi BánThông TinGiáGo to Store
1-4 ngày nhận hàng
COD: Có Hỗ Trợ
86.110đ
Miễn Phí Giao Hàng
1-4 ngày nhận hàng
COD: Có Hỗ Trợ
87.000đ
Miễn Phí Giao Hàng
1-4 ngày nhận hàng
COD: Có Hỗ Trợ
87.000đ
Miễn Phí Giao Hàng
1-4 ngày nhận hàng
COD: Có Hỗ Trợ
87.200đ
Miễn Phí Giao Hàng
1-4 ngày nhận hàng
COD: Có Hỗ Trợ
109.000đ
Miễn Phí Giao Hàng
Giá Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 rẻ nhất ở Việt Nam là Tám mươi Sáu ngàn Một trăm Mười vào lúc 06:55:02 11/06/2019
© 2019 SoSanh24h
Made with in Việt Nam flag